Naše projekty

Naša organizácia YMCA MZ NITRA sa neustále zapája do rôznych projektov aj mimo EVS. Preto sme sa rozhodli naše úspešné projekty publikovať na našich stránkach.

Youth Street Workout Park

Od Nitrianskej Komunitnej nadácie sme získali grant vo výške 625€ na vybudovanie Youth Street Workout Parku.

Ide nám o vytvorenie v dnešnej dobe veľmi žiadaného a populárneho workoutového ihriska pre deti a mládež, ktoré v prostredí Klokočiny, chýba.
Je to cvičenie celého tela vlastnou váhou, vykonávané vo vonkajšom prostredí. História tohto športu siaha až do starovekého Grécka. V dnešnej dobe streetworkout šíria hlavne černoši z oblasti New Yourku. Myšlienkou street workoutu je vytvoriť komunitu ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú. Hlavným cieľom je, aby komunita robila zmysluplné veci a vymedzila zo života negatíva.
Po dokončení stavby ihriska ho môžu využívať mladí ľudia z okolitých panelákov, prístup do areálu kde je YMCA je voľný. Staviame to hlavne k vôli tomu, aby mohol ktokoľvek, kto má chuť prísť a zacvičiť si.

Zažime deň spoločne, s úsmevom a slnečne

Od Nitrianskeho samosprávneho kraja sme získali grant vo výške 300€, na usporiadanie športového dňa pod názvom “Zažime deň spoločne s úsmevom a slnečne”. Táto akcia sa konala na deň letného slnovratu, preto sme ju nazvali Deň SLNKA.
Už niekoľko rokov s dobrovoľníkmi pripravujeme program pre telesne a mentálne postihnutú mládež z denného stacionára v Nitre na Klokočine. Aj v tomto roku sme v júny pripravili takéto podujatie. Okrem klientov denného stacionára sme doň zapojili aj triedu študentov Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského, pod vedením pani profesorky Jarmily Komorovskej. Všetci spoločne sme pripravili program na tento deň. Mladí ľudia spolu prežili športovo-súťažný deň doplnený tvorivými dielňami. Po skončení pracovnej časti sme pre našich kamarátov pripravili pohostenie a mladí ľudia so zdravotným postihnutím si pripravili literárno-hudobný program, ktorým nám obohatili tento krásny júnový deň.

Takéto akcie majú pre spoločnosť veľký význam, lebo pomáhajú prekonávať medziľudské bariéry medzi zdravými mladými ľuďmi a mladými ľuďmi so zdravotným postihnutím. Pomáhajú vytvárať ústretovejšie prostredie v Nitre pre ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom znevíhodnení oproti väčšinovej spoločnosti.

Rozprávková záhrada RoZa

V tomto roku sme mali podporený projekt Rozprávková záhrada, skratka RoZA od Mladých Nitrianskych filantropov vo výške 300€.

V tomto projekte sme sa rozhodli upraviť priestory v ktorých sídlime tak, aby sme sa tu cítili príjemne. Radi by sme tu videli aj deti a mládež z okolitých panelákov a z ďalších organizácií, ktoré v tomto areály pracujú. Preto sme sa rozhodli vytvoriť rozprávkovú záhradu, kde sa v peknom obnovenom prostredí budú realizovať aktivity: napr. tanec, hokejbal, basketbal, skautské hry. Plánujeme urobiť pirátsku loď, kde sa deti môžu hrať a trénovať. V zmyslovom kútiku budú rozvíjať svoje zmysly, učiť sa ako rastú bylinky a zelenina na záhonoch a ako sa treba o ne starať. Budú mať možnosť vidieť ako zo semiačka vyrastá rastlinka. Využili sme druhotné suroviny a dali sme veciam druhú šancu. Z pneumatík sme vyrobili hojdačky, zo starých skríň urobili záhony aj pirátsku loď. Pravidelné čistíme petangové ihrisko, kde sa môžu rodičia aj starí rodičia spoločne zahrať a plnohodnotne využiť voľný čas. Realizujeme workshopy, kde učíme deti aj rodičov, ako si môžu z bežných materiálov doma vytvoriť zaujímavé veci.

Fotky pred projektom

Príprava záhrady – Marec 2014

YMCA ožíva smiechom a radosťou a to preto, že sme začali tvoriť krajšie miesto pre každého z Klokočiny.

Prvá aktivita hneď po vysadení slnečníc bola vyčistenie ihriska na plážový volejbal spolu s Bulharskými dobrovoľníkmi, ktorí sú u nás do konca apríla a pri projekte RoZa nám veľmi pomáhajú.

Pokračujeme v úpravenašej rozprávkovej záhrady – Apríl 2014

Tento mesiac sme pokračovali v našej rozprávkovej záhrade. Urobili sme “Nemeckú” kopu, do ktorej nasadíme s deťmi zeleninu a deti budú mať tak možnosť vidieť, ako od semiačka vyrastá zelenina.

V YMCA to opäť žije – Apríl 2014

V YMCA to opäť žije. Dnes sme spolu s bulharskými priateľmi vytvorili Slovenskú “nemeckú” kopu, ktorá ako ste si všimli vyzerá ako loď. V Priebehu tohto týždňa ju dokončíme a môžte sa na ňu prísť pozrieť, každý je vítaný.

Dotváranie rozprávkovej záhrady – Apríl 2014

Minulý týždeň naši dobrovoľníci Tvorili našu rozprávkovú záhradu, dotvárali zmyslový kútik a pocitový chodník. Tento týždeň je taký trošku sychravý a teda sme na našej záhrade nerobili toľko, ako pred týždňom.

ďalšie pokračovanie napredovania rozprávkovej záhrady – Máj 2014

Naši dobrovoľníci z Bulharska už bohužial od nás odišli, ale rozvíjanie našej rozprávkovej záhrady sa tým neskončilo. Naši traja kamaráti Evka, Danko a Mariela…