Biofarma – úvodné stretnutie

Dobrý deň

Na základe vašej účasti a vyjadrenia záujmu zapojiť sa do projektu “Biofarma- Naše zamestnanie, naše poslanie” vás pozývame na úvodné stretnutie, ktoré sa  koná dňa 18.septembra 2015 o 10.00 hod. v YMCA NITRA, Na Hôrke 30. 94911 Nitra

Program:

  1. Privítanie, predstavenie informácie o  aktivitách na mesiac, september a október, cca 15 min, .Ing. Petrovičová,  Mgr. euroasie.info Fekiačová
  2. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora – pôsobenie v poľnohospodárstve, spoločná poľnohospodárska politika, cca 30 min, Ing. Ján Baršváry, zástupca riaditeľky odboru poľnohospodárstva a služieb.
  3. Činnosti SPPK v projekte – Mgr. Ing. Marianna Čertíková, odbor poľnohospodárstva a služieb, zahraničné záležitosti,  cca 30 min.
  4. Prestávka – občerstvenie.
  5. Dotazník na zistenie vhodných úloh  a aktivít účastníkov v projekte, Mgr. Katarína Gordus, cca 30 min.
  6. Zistenie jazykových vedomostí a zaradenie do skupín vzdelávania cudzích jazykov, Mgr. Jana Birová PhD
  7. Spôsob komunikácie on-line vzdelávanie, Mgr. Tomáš Fovenyes
  8. Harmonogram stretnutí, Petrovičová, Ukončenie