Čím sa zaoberáme?

Naša skupina pracovníkov a dobrovoľníkov sa zaoberá prácou s deťmi a mládežou. Snažíme sa vytvoriť program, ktorý je pre nich zaujímavý, pútavý a ktorý ich rozvíja po všetkých stránkach ich osobnosti. Uskutočňujeme prednášky o zdravej strave, o zdravotnom postihnutí, hry intuitívnej pedagogiky a Montessori dielničky pre malé deti predškolského veku. Prijímame a vysielame zahraničných dobrovoľníkov, ktorí sa taktiež podieľajú na rozvoji mládeže, okrem toho navštevujú rôzne zariadenia sociálnych služieb, kde pomáhajú pracovníkom pri ich práci. Taktiež navštevujú základné a stredné školy, kde pomáhajú učiteľom vo výučbe cudzieho jazyka.

 1. Pracovať pre rovnaké príležitosti a spravodlivosť pre všetkých,.
 2. Tvoriť a upevňovať také prostredie, v ktorom sú medziľudské vzťahy charakterizované láskou a porozumením
 3. V YMCA a v spoločnosti, v ich organizáciách a inštitúciách vytvárať a upevňovať čestnosť, pravdivosť a tvorivosť,
 4. Rozvíjať a upevňovať také modely riadenia a programov, ktoré dokumentujú rozličnosť a hĺbku kresťanskej skúsenosti
 5. Pracovať na rozvoji celého človeka,
 6. Pracovať na sprístupňovaní vzdelávacích programov o vede, kultúre, umení, literatúre, ekológii, sociálnych vedách a pod.
 7. Snažiť sa o nenásilnú, neortodoxnú náboženskú výchovu
 8. Rozvíjať šport a pestovanie princípov fair play,
 9. Rozvíjať výchovu k demokracii, tolerantnosti, občianskej zodpovednosti, šíreniu ideálov ľudskosti
 10. Podporovať humanitárnu a charitatívnu pomoc skupinám i jednotlivcom v núdzi, doma i v zahraničí
 11. Usilovať sa o nadviazanie intenzívnych medzinárodných stykov so zdôraznenými prvkami vzájomného spoznávania, spriatelenia a všestrannej spolupráce mládeže a mladých ľudí rôznych kontinentov.

Letné denné tábory

Z technických príčin letné tábory tento rok neorganizujeme.

Montessori Dielničky

utorok od 10.00 do 12.00 hod
montessori Klikni pre viac info

Angličtina pre farmárov

banner-HD15-300x300

Podporili nás:

Nájdete nás na Facebooku

Otvorené pre verejnosť

Po – Pi od 12:00 do 17:00 hod.
Návštevu je dobré vopred telefonicky, alebo e-mailom ohlásiť!

Pracovná doba

Po – Pi od 9:00 do 17:00 hod.

Chránené pracovisko