Kto pochopí a pomôže?

Naše občianske združenie YMCA MZ NITRA bolo založené v  roku 2000. Všetci zakladajúci členovia pracujeme doteraz najčastejšie, ako dobrovoľníci, niekedy máme menšiu odmenu z projektov. Ja  ako štatutárny zástupca organizácie, za tých 14 rokov som spoznala veľa príbehov a osudov ľudí, hlavne mladých ľudí a detí, ktoré sa ocitli v krízovej situácii.
Vidím ako sa spoločnosť v našej krajine mení a ako už veľa ľudí chápe, že určité znevýhodnené skupiny potrebujú pomoc, ktorú štát nezabezpečuje  v dostatočnej miere. Sú však i ľudia šikovní a pracovití, ktorí vedia zabezpečiť nie len svoju rodinu, ale  vedia pomáhať i ľuďom v núdzi. Týmto patrí naša výzva.
Chceme rozšíriť chránenú dielňu o pracovisko na spracovanie zdravých potravín, kde plánujeme zamestnať približne 20 znevýhodnených mladých dospelých. Väčšinu z nich už poznáme a keď im pomôžeme budú  z nich v budúcnosti slušní, sebestační ľudia . Dneska sú slušní ale odkázaní na pomoc dobrých ľudí. Pre chránenú dielňu chceme kúpiť opustenú poľnohospodársku usadlosť, starý dom s väčším pozemkom, vhodný na náš zámer. V dielni budú pracovať dvaja skúsení ľudia v dôchodkovom veku, ktorí vidia a cítia potrebu venovať sa znevýhodneným mladým ľuďom a považujú takúto aktivitu za zmysluplnú prácu.  Začnú pracovať spolu so zdravotne znevýhodnenými na prestavbe zariadenia, aby slúžilo plánovanému účelu. Na tento účel sme zriadili účet.Na kúpu potrebujeme 22 500 Eur. Touto výzvou, sa obraciame na tých, ktorí nám môžu prispieť primerane svojím možnostiam. Nazbierané peniaze použijeme na zriadenie chránenej dielne objektu. Vidíme výhodu aj v tom, že na objekt vo svojom vlastníctve, budeme vedieť podať projekt
Financie budú verejne kontrolovateľné a budú slúžiť iba na uvedený účel.
S ľuďmi, ktorí nám pomôžu a budú o to stáť radi budeme udržiavať kontakt a budú vždy našimi vzácnymi hosťami.
Ďakujem vopred všetkým, ktorí nám pomôžu ale v prvom rade nášmu Pánovi, ktorý starostlivo bdie nad nami a osudom týchto mladých ľudí.
Ďalšie informácie radi poskytne osobne
Anna Petrovičová, štatutárny zástupca organizácie.
Tel. 0948 200767, e-mail. info@ymca-nitra.sk, www.ymca-nitra.sk