Program

Program na školský rok 2014/2015

Pondelok
12:00-16:00Individuálna práca s deťmi a mládežou, stretnutia, rozhovory.
Utorok
13:00-16:00Pomoc deťom pri doučovaní cudzích jazykov, vysvetľovanie učiva...
15:00-16:00Športové popoludnia pre mladšiu a staršiu mládež, stolný tenis, hokejball ...
Streda
12:00-16:00Individuálna práca, stretnutia, pomoc pri doučovaní, šachové stretnutia...
15:00-17:00ŠIKOVNÉ RUČIČKY pre deti od 4-10 rokov
17:00-19:00Tvorivé dielne pre dospelých (aktuálne témy si pozrite nižšie)
Štvrtok
09:30-12:00Klub Montessori
13:00-16:00Neformálna výučba anglického jazyka (konverzácia)
17:00Prednášky na aktuálne témy o zdravej výžive a iné podrobnejšie
Piatok
13:00-15:30Individuálna práca, stretnutia, rozhovory...
15:30-16:30Priateľské stretnutia dospievajúcej mládeže, rozhovory, premietanie filmov

Náš program je flexibilný, reagujeme na Vaše požiadavky, radi Vám vyhovieme a budeme vytvárať podujatia, ktoré Vás zaujímajú. Sledujte našu stránku, kde budeme priebežne zverejňovať konkrétne témy, ktoré pre Vás pripravíme.

Klub tvorivosti- šikovné ručičky

Je určený pre deti od 4 do 10 rokov (výnimky existujú).
Vedúce:
Martina Globánová Tel. 0902 556 662
Petra Bírová tel. 0949 746 985
Máme pre vás veľa krásnych nápadov. Využijeme rôzne prírodné materiály a textil. Dáme druhú šancu
papieru, plástu a pod.

Okrem toho sa naučíte zábavné hry a poviete nám čo vás zaujíma.
Tešia sa na vás vedúce.

MONTESSORI – workshopy

, ktorého úlohou je poskytnúť deťom predškolského veku a mamičkám inšpiráciu ako sa dá plnohodnotne a zaujímavo stráviť s deťmi voľný čas. Nie každý si môže dovoliť MONTESSORI škôlku, či kúpiť MONTESSORI pomôcky. Na tomto krúžku Vám ukážeme ako si ich vyrobiť doma a zároveň Vás inšpirovať k zaujímavým aktivitám. Hravou formou budú deti získavať informácie o kvalite jednotlivých materiálov, hrou budú počítať, poznávať tvary, farby… Príďte prežiť so svojimi detičkami hravé popoludnie. Okrem toho, že sa Vaše deti niečo naučia, spoločnou hrou sa upevní Váš spoločný vzťah.
Dr. MONTESSORI, ktorá skúmala spontánne prejavy detí rôzneho veku a z rôzneho prostredia zistila, že všetky deti majú prirodzené sklony k zdokonaľovaniu svojich schopností prostredníctvom činnosti s predmetmi, ktoré nachádzajú vo svojom bezprostrednom okolí a sú nimi silno priťahované. Slobodne zvolená činnosť dieťaťa zamestná jeho ruky a rozvíja jeho myseľ. Zlepšuje sa koordinácia pohybov, zjemňuje sa hrubá a jemná motorika, prehlbuje sa schopnosť sústredenia. Dieťa zažíva úspech, ktorý ho motivuje k ďalšej činnosti.

NEFORMÁLNE PRIATEĽSKE POSEDENIA STARŠEJ MLÁDEŽE

môžu byť spojené so spoločenskými hrami, čítaním príbehov, rozhovormi, meditáciami, hrou na gitare …
Príďte medzi nás!!!
Sme otvorení pre každého, pre všetkých.

Letné denné tábory

Z technických príčin letné tábory tento rok neorganizujeme.

Montessori Dielničky

utorok od 10.00 do 12.00 hod
montessori Klikni pre viac info

Angličtina pre farmárov

banner-HD15-300x300

Podporili nás:

Nájdete nás na Facebooku

Otvorené pre verejnosť

Po – Pi od 12:00 do 17:00 hod.
Návštevu je dobré vopred telefonicky, alebo e-mailom ohlásiť!

Pracovná doba

Po – Pi od 9:00 do 17:00 hod.

Chránené pracovisko