Slnečný deň

Stalo sa už tradíciou v Ymca Nitra, že v deň letného slnovratu sa stretávajú domáci i zahraniční dobrovoľníci, aby pripravili interaktívne podujatie. Toto podujatie je určené pre telesne i mentálne znevýhodnených mladých ľudí z denného stacionára z Baničovej ulici, ktorého zriadovateľom je mesto Nitra. reddit ask http://www.ymca-nitra.sk/sk/slnecny-den/ http://www.ymca-nitra.sk/sk/slnecny-den/Účastníci sa na podujatie vždy tešia a atmosféru, ktorá na tomto podujatí bola netreba popisovať, pretože ju najlepšie  vystihujú priložené fotografie a videá. Tešíme sa na ďalšiu zmysluplnú a príjemnú akciu pre všetkých účastníkov a ich rodinných príslušníkov.

tím YMCA
Milica, Eva a ostatní dobrovoľníci